Средата се променя.Концепцията за предприемачеството е изправена пред множество... повече
П О К А Н АНа основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ... повече
Европейска нощ на учените FRESHER 2020 представи над 200 научни презентации и... повече
С удоволствие съобщаваме, че проектът  FIT4FOOD 2030, в който ЦИА... повече