Oт  10 – 13 септември в град Пирот се проведе първият тридневен... повече
В периода 31 август - 3 септември в град София в рамките на проект Youthcap... повече
В рамките на проект SocKETs бяха изготвени шест анализа върху възможностите за... повече
От 30 август до 3 септември,   в рамките на работата по проект ... повече
На 19 юли се проведе партньорска среща по проекта CAST – CApacity... повече
На 26 май беше проведена работна среща между всички партньорски организации, на... повече