Проектът SENIOR RESEARCHERS (№ KA204-C4F4E254-EN, финансиран от Програма Еразъм... повече
На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ и решение... повече
Технологичната индустрия и ангажираност на обществото в подкрепа на отговорни... повече
Нека заедно създаваме технологии е темата на нашето изложение, посветено на... повече
Информационната кампания на проект BG05SFOP001-2.025-0006 Повишаване на... повече
Проектът на Центъра за изследвания и анализи (ЦИА) Повишаване на гражданското... повече