На 10 юни 2020 г. се проведе работна среща на партньорите от проекта YOUthCAP,... повече
На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение... повече
Градската  Лаборатория в София, изградена в рамките на проект ... повече
Център за изследване и анализи и Благичка – ZERO WASTE имат удоволствието... повече