На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение... повече
Градската  Лаборатория в София, изградена в рамките на проект ... повече
Център за изследване и анализи и Благичка – ZERO WASTE имат удоволствието... повече
Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and... повече