ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖИ ПО ПРОЕКТ CAST

02.12.2021

На 23 и 24 ноември като част от планираните дейности в  рамките на проект CAST – CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability, се проведе поредният обучителен семинар. Домакин на събитието беше UDRUZENJE GRADJANA OSVEZENJE, Сърбия. Предвид ситуацията в региона, обучението беше проведено онлайн и в него взеха участие млади хора от всички страни партньори. 

Обучението беше насочено към  развитието на универсални практически умения, които младите хора да придобият, за да се реализират по-успешно на пазара на труда. 

За повече информация следете сайта на ЦИА.

Facebook icon
Twitter icon