ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА SEARCH (НОЩ НА УЧЕНИТЕ)

13.02.2023

Европейска Нощ на учените, която се провежда всяка година, е мястото за широко на подходите и резултатите от обучението по STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) в училище пред деца, младежи и родители представяне по атрактивен и много достъпен начин. Интегрирането на STEAM занятията в училищната програма би дало възможност на децата да развият похвати, необходими за адаптацията им в динамично развиваща се технологична среда, като им осигурят стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот С това разбиране и в рамките на проекта ни SEARCH (2022-2023) пристъпихме към представяне на механизмите за интеграция пред възможно широк кръг учители. Като първа стъпка, бяха предоставени онлайн ресурси за интегриране на STEAM в преподаването по следните теми:

  • Наука и изкуство – STEAM идеи и ресурси за учители; 
  • Наука по повод и без повод;
  • 30 вдъхновяващи идеи;
  • Пример за сценарий за кратка театрална миниатюра.

В края на декември 2022 г. над 140 учители от цялата страна получиха достъп до материалите.

А на 3 февруари 2023 г., в интерактивния център за наука и технологии “TechnoMagicLand, 30 учители от основни, средни и езикови училища, преподаващи Човек и природа, Природни науки, (химия, физика, астрономия, биология), математика география и история, изкуство и икономика взеха участие в обучение по интегриране на дейностите по STEАM в училище.. Събитието беше открито от Албена Вуцова, Управител на ЦИА, която представи политиките на Европейската комисия и значението, което ЕС отдава на този вид преподаване, включително предстоящите конкурси и предоставените ресурси. Лектори бяха:

  • Ангел Бъчваров, ръководител на TechnoMagicLand, който говори за красотата на науката и за научните центрове по света; 
  • Димитър Узунов, режисьор, актьор, сценарист и учен , който демонстрира Как да разкажем история чрез игрови елементи;
  •  Ивайло Славов от Фондация Красива наука, показа Как създаваме съдържание за деца;
  • Димитър Желев, географ, описа възможностите за представяне на наука на необичайни места /импро на улицата.

Съгласно програмата на проекта SEARCH, набирането и предоставянето на достъп до помагала за учители продължава. Ще се проведе и още едно присъствено обучение.

Facebook icon
Twitter icon