Покана

01.09.2017

ПОКАНА

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на УС от 26.07.2017 г.,  Председателят на УС на Сдружението кани членовете на ЦЕНТЪРА  да присъстват на

Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10 октомври  2017 г. от 14:00 часа на  адрес: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б (комплекс на БАН), офис 208  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Текуща информация:изпълнение на финансирани проекти;подадени нови проекти.

Докладва проф. Албена Вуцова. 

2. Обсъждане на предложение за създаване на  Център за професионално обучение към ЦИА. 

Докладва проф. Албена Вуцова

3. Освобождаване и приемане   на  нови  членове на Сдружението.

Докладва проф. Албена Вуцова

4. Текущи.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението.

 

01.09.2017  г.                                

    София                                                                           

Facebook icon
Twitter icon