2021

22.01.2021
П О К А Н АНа основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-01/21 г.)  Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват наОбщо събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено ОС на  23 февруари 2021 г от 16 часа в офиса на...
Subscribe to 2021