БАН

15.11.2021
Центърът за изследвания и анализи поздравява сърдечно член-кореспондент  Евдокия Пашева и академик Румен Панков – дългогодишни членове на нашия Консултативен Съвет.  Пожелаваме ви здраве и нови успехи, приятели! Горди сме че работехте и работите с нас и ви благодарим за съветите и подкрепата! 
Subscribe to БАН