ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

06.01.2022

Презентацията е изготвена съвместно с Британския съвет и представлява преглед на иновативните практики за комуникация на науката в България. Резултат е от работата ни по проект SEE Science Boosting Innovation throught Capacity Building and Networking of Science Centres in the SEE region  - Sustainable SEE cooperation of SCs for increased awareness on the role of technical sciences on innovation (Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013 и Европейския регионален фонд). Създадена за ползване и вдъхновение на български музеи, неправителствени организации, училища и други образователни институции, които работят за повишаване на обществения интерес към ролята на природните науки, технологичното развитие и иновациите.

Прегледайте я (тук) и сме сигурни, че ще намерите нещо подходящо за Вас, за Вашата работа, за децата Ви.

Facebook icon
Twitter icon