ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ПРОЕКТ CAST

16.09.2021

Oт  10 – 13 септември в град Пирот се проведе първият тридневен обучителен семинар с участниците по проекта CAST - организации от България, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Италия и Черна гора.

Като част от програмата на семинара беше представен разработеният от ЦИА сравнителен анализ, въз основа на който са идентифицирани необходимите умения за устойчива заетост на младите хора при условията на  преход към дигитално общество. Обучителните модули бяха насочени към практически знания и умения, които са необходими на младите хора, за да  се реализират по-успешно на трудовия пазар.

През следващите месеци ще се организират допълнително два семинара.

Facebook icon
Twitter icon