Контакти

сдружение с нестопанска цел в обществена полза, вписано в Централния регистър на ЮЛНЦ под №20141104038

Адрес на управление:

гр. София, п.к. 1113,

район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“,

бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б – БАН

Служебен  GSM+359 885 473 710

Имейлassociation.cra@gmail.com