ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2022 – ОБРЪЩЕНИЕ НА КОМИСАРЯ МАРИЯ ГАБРИЕЛ

30.09.2022

Европейската „Нощ на учените“ е ден за смели мечти и надежда!

Тя прави науката по-достъпна за всички и е вдъхновение за бъдещите таланти. Това е валидно с пълна сила и за децата и младежите.

Стремежът към знание е много ценен, а знанието открива хиляди възможности. Затова е толкова важно да насърчаваме любознателността на децата, да ги поощрим да търсят отговори и да бъдат ангажирани. А именно любовта към науката подхранва въображението и насърчава креативното мислене и иновативните идеи.

Нека заедно да поощрим учениците от ранна детска възраст да се интересуват от наука, да разбират по-добре мястото на науката в ежедневието, а защо не и самите те да станат учени един ден.

За това предложих конкретна инициатива как да привлечем науката в класните стаи. Тази инициатива се казва „Изследователи в училищата“ и се финансира по линия на действията „Мария Склодовска-Кюри“.

Идеята е да бъдат поканени учени в класните стаи на начални или средни училища, където те да могат да обсъдят с учениците темите на изследване, върху които работят.

Това може да са теми, свързани с изменението на климата, устойчивото развитие, здравеопазването, околната среда, океаните и много други. Учениците ще могат също да посещават научни лаборатории и да усетят какво е да работят за решаване на научни предизвикателства.

Целта е децата и младите хора да открият науката по интерактивен и стимулиращ начин.

Много бих искала тази инициатива да достигне също до повече момичета и млади жени. Те имат не по-лоши резултати от момчетата по научни предмети, и „Изследователи в училищата“ ще им помогне да осъзнаят своите способности в STEM дисциплините.

Като начало инициативата ще се проведе в около 2400 училища в държавите-членки на ЕС, и асоциирани държави по програма „Хоризонт Европа“. Ще участват над 200 000 ученици в течение на 2 години (2022-2023 г.).  Разбира се, идеята е през следващите години да бъдат включени още много училища и ученици.

За нас ще е важно участниците да споделят впечатленията си от инициативата и още много млади хора да бъдат спечелени за каузата „наука“.

Надяваме се много от вас да са сред бъдещите талантливи изследователи!

Бих искала също да благодаря на консорциума SEARCH, както и на координатора на проекта проф. Албена Вуцова за чудесната Ви работа.

Пожелавам Ви ползотворна дискусия и до нови срещи!

Facebook icon
Twitter icon