ЦИА е приет в мрежата на ECSITE

23.03.2015

През месец март 2014 г. ЦИА бе приет за член на ECSITE.

ECSITE е европейска мрежа от научни центрове и музеи, която свързва професионалисти от областта на науката в над 400 институции от 50 страни. Основана преди 20 години, ECSITE свързва членуващите институции посредством проекти и дейности, улеснявайки обмена на идеи и добри практики по съвременни научни въпроси. Чрез мрежата се осигурява обучение на различни възрастови групи включително и прилагайки неформални методи на обучение.

Facebook icon
Twitter icon