ЦИА е приет в мрежата на OBSERVAL-Net

22.01.2016

През месец март 2014 г. ЦИА бе приет за член на OBSERVAL-Net.

OBSERVAL-Net е двугодишен проект, координиран от EUCEN и финансиран по KA1 дейността на Lifelong образователна програмата на Европейския съюз, която има за цел да създаде централизирана мрежа от организации от заинтересовани страни в подкрепа на утвърждаването на неформалното и информалното обучение (VNIL) в Европа.

Facebook icon
Twitter icon