ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦИА - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2021

29.04.2022

На 3 юни 2022 г., петък, от 16 часа се свиква Общо събрание на  Сдружение Център за изследвания и анализи за приемане на ежегодния Годишен работен и финансов отчет за 2021 г.. Събранието ще е присъствено и ще се проведе в офиса на Сдружението,  бул. Цариградско шосе № 125, БАН -блок 26 Б, офис 208.

Пълният текст на поканата  с информация за дневния ред можете да изтеглите ТУК

Facebook icon
Twitter icon