ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦИА

16.09.2019

На основание чл. 21 от Устава на Сдръжение ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на УС (Протокол УС-5/2019 г.) , Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.10.2019 г., четвъртък,   от 16:30 часа в офиса на Сдружението на адрес:  1113   гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208  при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Приемане на изменения в Устава на Сдружението
  2. Текущи

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението.

Facebook icon
Twitter icon