ПРОЕКТЪТ SUCCESS4ALL С ОЦЕНКА "ДОБРА ПРАКТИКА " НА ЕС

20.09.2019

 

image002.png

За нас е признание да оповестим решението на ЕС, който дава оценка „добра практика” на проекта Success4All. Това решение,  публикувано чрез Известие от Агенция Еразъм +, Франция, сега публикуваме и ние.
То е оценка за всички партньори и отчита качеството на извършената работа, ангажираността и спазването на правилата и целите на ЕС.

Ето  текстът на известието :

„Заедно с приключване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по проект 2016-1-FR01-KA203-024269, Агенцията пристъпи към качествена оценка на вашия окончателен доклад и проверка на финансовото управление. Този окончателен доклад за оценка беше изготвен въз основа на критерии, определени от Европейската комисия относно уместността, общото качество на изпълнението, въздействието и разпространението на резултатите от проекта.

Вашият проект има високо качество на изпълнение и на постигнатите резултати.
За мен е чест да съобщя, че вашият проект за европейско партньорство „SUCCESS4ALL: Електронен курс по предприемаческо обучение - подход за приобщаващо образование“ е избран като пример за добра практика. Каним ви да споделяте това във всяка комуникация, свързана с вашия европейски проект, и да използвате логото, предоставено ви като приложение към това известие.
Тази оценка може да активира както Агенцията, така и Европейската комисия да правят препоръки, интервенции или публикации в сборници за проекти, в контекста на специфични оценъчни действия, свързани с изпълнението и резултатите от европейски проекти по програма Еразъм +.
В допълнение, това отличително споменаване се появява в публичното пространство на европейската платформа за oценка на резултатите от проекти по Еразъм + за вашия референтен проект.
Бихме искали да Ви поздравим и да Ви благодарим за висококачествения ангажимент към Европейската програма за образование и обучение Еразъм +.
Няма да пропуснем да ви информираме за емисиите, които ще бъдат направени по вашия проект.
Желаем ви успех в бъдещи дейности.

 
Г-жа Лор Кудрет-Лоут
Директор
Агенция Еразъм +, Франция "
08.29.2019

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon