Световна ученическа олимпиада по екология

11.02.2015

На вниманието на желаещи да спонсорират представяне на талантливи български ученици

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Държавният университет на Ню Йорк в Oswego в сътрудничеството с Американската фондация GENIUS Olympiad организира световна ученическа олимпиада по екология 14 -21 юни 2015 г.

http://www.geniusolympiad.org/, http://www.geniusolympiad.org/index.php/organization

За участие се допускат ученици /8-12 клас/, които да представят проекти в следните области :

  1. Архитектура, Градоустройство, Дизайн | Интериор;
  2. БИЗНЕС - Предприемачество и Социална отговорност ;
  3. GENIUS ART – Фотография, кратък филм, дизайн на плакат, сатирична илюстрация, карикатура;
  4. GENIUS MUSIC - Солово изпълнение и Групово изпълнение;
  5. GENIUS НАУКА - Качество на околната среда, Екология и биоразнообразие, Ресурси и енергия, човек и екология;
  6. GENIUS разговори;
  7. GENIUS творческо писане;

Центърът за изследване и анализи (ЦИА) има амбицията да организира национално състезание за селектиране на участници - млади даровити ученици, които да се представят – себе си, училището, страната - в GENIUS Olympiad. В процес на организация е национално състезание за подготовка на проекти с екологичен аспект, представени от наши ученици, от които ще бъдат избрани кандидати за участие в международната олимпиада.

Участието на кандидатите в олимпиадата се финансира изцяло от страната, която ги представя. Необходимите средства са за пътни разходи на участниците, такси за кандидатстване и участие на всеки от кандидатите, отпечатване на презентационни и рекламни материали, популяризиране на представянето на групата.

Искрено се надяваме на еднократна подкрепа от Ваша страна. На всички презентационни и рекламни материали за участие ще бъде представено и Вашето лого.

Спонсорите на участниците на световната олимпиада ще бъдат представени на национална вечер на България, на която ще присъстват всички страни участници - над 50. В тази връзка бихме желали да получим и кратко представяне на Вашата организация /до 1 стр. текст/.

Центърът за изследвания и анализи се ангажира да извърши цялостната логистична подкрепа, както и поне две излъчвания в медии на победителите от националния кръг и техните спонсори.

Банковата сметка, по която може да се предоставят средствата е:

BG48 BPBI 7940 1054 1151 01

BPBIBGSF

Юробанк И Еф Джи България АД, кл. София

Надяваме се на Вашата подкрепа.

Бихме били благодарни да ни уведомите за Вашите намерения.

от Управителия съвет

Facebook icon
Twitter icon