ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА "СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ (2020 – 2022)

25.02.2023

                                                              

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Имаме удоволствие да Ви поканим  за  участие  в първата информационна кампания на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“, която ще се състои на 06.03.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч.,  в СУ „Васил Левски, ул. „Витоша“ 3,  гр. Елин Пелин. Кампанията се провежда в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0006 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ към Оперативна програма добро управление, изпълняван от  Центъра за изследвания и анализи (ЦИА).

На срещата ще бъдат представени предварителни резултати от проучванията върху целите и дейностите предвидени в Стратегията. Бихме искали да обменим идеи и предложения за структурата и целите на следващата областна стратегия,  за механизма на взаимодействие между всички заинтересовани страни и ефективното му приложение.

Срещата е организирана във формат „информационна кампания“ и е първата от  поредицата подобни събития.  Амбицията ни е да изградим добре функционираща мрежа за обмен на мнения и идеи за  ефективността и полезността на политиките насочени към подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Предварителен дневен ред:

1. Представяне на междинни  резултати от проучванията на екипа, проведени през първия етап от Проекта:

  •  Анализ на структурата, целите и индикаторите на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022). Изводи и препоръки.
  •  Анкетно проучване върху мерките за осигуряване на информация и публичност, залегнали в Стратегията; степен на информираност на целевите групи за  целите на стратегията  и предвидените  дейности. Изводи и препоръки.

2. Дискусия.

 

Регистрацията ще сe извършва на място от 13:30 часа.

 

 

                                                       

Facebook icon
Twitter icon