AGRIECO - НОВ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕТО НА ЦИА

14.01.2020

Проектът “Strategic partnership for AGRI-entrepreneurship and EcoInnovation” - AgriEco  е финансиран по програма ERASMUS+, КД 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic partnerships in the field of education, training and youth, Agreement n°2019-1-BG01-KA203-062284, KA 203/HE-26/17-09-2019  и създава взаимно допълващи се нови знания и умения у студентите в подкрепа на бъдещата им работа  в областта на аграрното предприемачество, като се изграждат възможности да взимат реални практически решения.  

Проектът не е алтернатива на формалното образование, а е по-скоро стъпка към изглаждане на прехода от университет към работа, включително: подобрено портфолио на студента, предлагащо специално разработено специализирано обучение; придобиване на нови компетенции и опит; нови модели на обучение, включително медийни дисциплини; и промяна (в различна степен) на отношението към връзката „образование2бизнес“. Нашите конкретни цели са:

  • SO1: По-добра интеграция на образованието в рамките на европейската изследователска общност
  • SO2: Надграждане на капацитет и способности за обучение и обучение
  • SO3: Подобрен образователен капацитет за регионално икономическо и социално развитие

AgriEco партньори са:

  • Тракийски университет (BG) – Координатор
  • Аграрен университет - Пловдив (BG)
  • University of Macedonia (GR)
  • Pavlodar State Pedagogical University (KZ)
  • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (TR)
  • Център за изследване и анализи (BG)
  • ZIP centre (RS)

Първата партньорска среща на AgriEco се проведе на 12 -13 декември 2019 г. в Стара Загора, на която се обсъди средносрочното планиране на заложените цели и задачи, очакваните резултати, използваната методология, процедури, планове, работна среда и ролите на всеки участник .

Facebook icon
Twitter icon