Кръгла маса Преподаване на история и културна интеграция

20.05.2016

На 17 май, в Дома на учените на Българската академия на науките,  се проведе заключителното събитие по двустранния проект България- Норвегия – Кръглата маса на тема Преподаване на история и културна интеграция. Присъства екипът по проекта от Центъра за изследвания и анализи, представителите на норвежкия партньор Oslo and Akershus University College of Applied Science - Halla Bjørk Holmarsdottir и Paaske Nanna, учители по история от 56 СОУ, 106 СОУ и 127 СОУ, София, от 8 СОУ, Благоевград,  гимназия „Васил Левски”, Исперих и представител на социологичната агенция Глобал Метрикс ООД . Разискванията се водеха от ръководителя на проекта доц. д-р Петко Христов. Резултатите от работата по проекта ще бъдат представени в подготвяния  Наръчник за преподаване на история в мултикултурна среда. 

Дискутирани бяха 8 презентации разпределени в 3 модула:

  • Къде е мястото на образованието по история в съвременното българско мултикултурно училище?, Представяне резултатите от социологическо изследване, Георги Мандичев 
  •  България – „странният съюзник“ на Третият Райх ( Кой спаси българските евреи?), Диана Илиева.
  • Театърът като метод за мултикултурно образование, Светлана Михайлова.
  • Съчетаване на целите на историческото и гражданското образование чрез обучението по история, Надежда Стойкова.
  • Обучението по история и цивилизация в мултикултурна етническа среда, Росен Богомилов.
  • Обучение по история в мултикултурна среда – предизвикателство и модели, Николай Григоров.
  • Цар Симеон-владетелят, който искаше да управлява в Константинопол, Нели Иванова.
  • Мобилност, миграция, малцинства и обучение по история, Halla  Bjørk  Holmarsdottir.
  • Преподаване на история и изграждане на идентичност в класове с мултикултурна
  • среда – Изучаване на историята на нефтодобива в Норвегия в класове с мултикултурна среда, Paaske Nanna.
Facebook icon
Twitter icon