НЕКА НАУКАТА ВИ ИЗЛЕКУВА

22.12.2017

На 18 декември от 14 часа в Техническия университет, София се състоя научно кафе дискусия Нека науката Ви излекува, организирана в рамките на проекта СПАРКС от Центъра за изследвания и анализи и Лабораториите по биоавтоматика, биоинформатика и биоинженерни системи и БиоИнфоТех към университета.

В днешно време все повече хора страдат от непоносимост към глутен. Проучванията показват, че този проблем възниква още от ранна детска възраст и медицината има все по-голяма необходимост от ранно диагностициране като се използват възможностите на информационните и комуникационни технологии.

Защо е необходимо да въведем  най-новите научни открития по най-бързия възможен начин в хранителната промишленост, в клиниките и болниците, дори в собствените ни домове? Как те биха помогнали на нашето здравеопазване и как обществото може да се включи в усъвършенстването на медицината? Ще можете ли да разчетете резултатите от изследването си? Ще можете ли да насочите лекаря при спешен случай?

Дискусии на  Научното кафе

Целта на дискусията в Научното кафене е да предложим иновативен модел посредством информационните и телекомуникационните технологии за:

  1. Оптимизация на медицинското лечение и здравеопазването
  2. Ранно диагностициране
  3. Осведомяване на гражданите за тяхната болест (как да разчитат сами притеснителните сигнали и симптоми)
  4. Реакция при конкретни случаи от страна на лекаря и пациента
  5. Създаване на електронна теле-мониторинг база
  6. Получаване на информация по телефона, относно възможни проблеми и необходимост от консултация с лекар
Facebook icon
Twitter icon