Нов проект с наше участие

12.09.2016

Нов проект с участието на Центъра за изследвания и анализи по Еразъм+.  SUCCESS4ALL се роди на базата на тройната връзка – предприемачество, приобщаващи подходи и образование основано на ИКТ.

Общата цел на проекта е да разработи и демонстрира иновативна платформа за електронно обучение, която предлага достъп до обучение по предприемачески умения за Европейски студенти, като интегрира по-специално тези, които имат специфични нужди чрез подходи за приобщаващо образование.

Специфичните цели:

  • Да насърчава предприемаческото мислене и развива съответните умения след студенти в Европа, по-специално такива с увреждания;
  • Да споделя успешни практики и опит в обучението по предприемачески умения и електронното обучение;
  • Да допринася за интегрирането на студенти с увреждания от висшите училища и да насърчава приобщаващото образование;
  • Да осветлява необходимостта и възможностите за бизнеса и индустрията от наемане на млади хора с увреждания като задоволява техните нужди и използва специфичния им потенциал;
  • Да разработи, изпробва и валидира (лицензира) иновативен курс чрез електронно обучение по предприемачески умения, напълно адаптиран и за хора с увреждания;
  • Да разработи проект за иновативна методология за електронно обучение специално предназначена за нуждите на целевата група;
  • Да допринесе за интегриране на обучението по предприемачество в програмите за висше образование.

Проектът, координиран от Paris School of Business,  обединява 8 участника от 3 страни-членки на ЕС  (Франция, Латвия и България), които се допълват в умения и опит при изпълнение на задачите от Проекта.

Facebook icon
Twitter icon