ПРЕДСТАВЯНЕ НА FIT4FOOD2030 В БЪЛГАРИЯ

18.06.2018

С участието на ЦИА, на 13 юни проектът FIT4FOOD2030 беше представен, като събитие, съпътстващо Европейската Конференция „Храни 2030, изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“, организирана по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.  На тази среща, FIT4FOOD2030 – Устойчиви хранителни системи за градовете, бяха дискутирани избрани инициативи посветени на изследванията и иновациите в тази област в градовете включени в Миланския пакт за политика по прехраната в градовете (Milan Urban Food Policy Pact, MUFPP, http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/

Facebook icon
Twitter icon