Представяне на Наука-на--квадрат по време на Нощта на учените 2016 г.

30.09.2016

На 30 септември 2016 година, организирахме широко представяне на проекта ЕНС=наука2 по време на Нощта на учените. В София (Агробио институт), Плевен (Медицински университет) и Пловдив (Институт по зеленчукови култури "Марица" и Университет по Хранителни технологии) се проведоха разнообразни събития, с които десетките младежи, ученици и деца от детски градини се запознаха  с полезните храни произвеждани в у нас и с българските традиции за здравословно хранене.

Facebook icon
Twitter icon