ПРОЕКТ SocKETs - НЕКА ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ ТЕХНОЛОГИИ

06.03.2023

От 15 март до 30 май 2023 г.  каним ученици, младежи и всеки любопитен гражданин в Музейко, на невероятното изложение Нека заедно създаваме технологии.  Това, което ще видите,  ще промени представите ви за новото и начините, по които то се създава. Ние възприемаме новостите в технологиите  като  отдалечени  от нас - привилегия само на тесен кръг от хора. Но ако погледнем назад във времето ще видим, че не съществува  „типичен иноватор“  и че пътят за създаване на иновации не е един единствен.  Създаването на нови технологии е непрекъснат процес, съвкупност от много идеи, пътища за реализиране и най-често с участието на много и различни хора.  Изложението е предизвикателство чрез което:Ще разберете как иновации присъстват в различни епохи и култури;

  •  Ще осъзнаете как различни изобретения са оформили нашето поведение, взаимоотношения и нашите възприятия за света;
  •  Ще  се запитате какво внушават различните култови поп филми, сериали и книги за иновациите;
  •  Ще  развенчаете митовете за иновациите, които все още съществуват;
  •  Ще  се опитате да вземете решения за прилагането на иновациите, като същевременно балансирате с изискванията и проблемите на  околната среда, здравеопазването, икономиката и социалното спокойствие;
  •  Ще откриете как заедно да създавате иновации, които са навсякъде;
  •  Ще оставите вашата следа в нашето споделено бъдеще на иновации!

Изложението е резултат от работата на Центъра за изследвания и анализи като партньор на Ecsite в проекта  SocKETs (2020 –2023,финансиран от ЕС). Същото изложение може да се види и при партньорите ни: Научен център AHHAA в Тарту, Естония, Музей на науката и технологиите в Белград, Сърбия, Национален научен музей „Леонардо да Винчи“ в Милано, Италия и  онлайн на onlineexhibition.sockets-cocreation.eu. Концепцията и образците на графичния дизайн са дело на водещия партньор. Представените образци и инструменти взимат под внимание опасенията и очакванията на обществото. Те могат да се използват от граждани, създатели на технологии, представители на промишлеността и други заинтересовани страни за съвместно създаване на иновации. Разработен е и дигитален инструментариум за споделяне на този опит с европейските индустрии, които работят с базови технологии (KETs)

За подробности: адресът на Музейко и как да стигнете до там, работното време и условията за посещения, моля разгледайте поканата. Тя може да бъде изтеглена тук или да бъде заявена предварително на имейл адрес: association.cra@gmail.com.

С покана посещението на изложението е безплатно!

Facebook icon
Twitter icon