ЗА ЛАБОРАТОРИЯ СОКЕТС

20.10.2021

Партньорите от  проекта Сокетс „Social Engagement with Key Enabling Technologies” са убедени, че навременното и системно участие на обществото при прилагането на нови и креативни технологични решения е основен фактор за подобряване на качеството, устойчивостта и потребността от иновации.

В рамките на проекта на територията на ЕС се създават 6 социални лаборатории, които ще служат като платформи за проучване и съвместно генериране на новаторски решения на базата на креативни технологии и приложението им, в следните области: кръгова икономика, електронно здравеопазване, системи за автоматизация в промишлеността.

В лабораториите ще бъдат провеждани дискусии; ще се експериментират различни форми на взаимодействие между заинтересованите страни и гражданите, за да се идентифицират приоритети, очаквания и нагласи - както положителни така и негативни, произтичащи от научните изследвания и иновациите в различните области. Бизнесът и активно участващото гражданско общество съвместно ще разработват и създават проектни предложения и продукти, ще оформят и стратегии за социални иновации, отговарящи на обществените нужди и предизвикателства.

Креативните технологии и техните приложения в електронното здравеопазване в България“ е темата на Българската лаборатория Сокетс (вижте краткото описание тук)

Съвременното здравеопазване е в процес на трансформация и все повече ще работи в дигитализирана среда, с акцент върху доброто здраве и благополучието на всеки пациент. Ще бъдат въведени редица електронни приложения и устройства по цялата верига от медицински продукти и услуги като:  уреди за мониторинг на здравни показатели; иновативни продукти и услуги,  лесни за ползване  ИКТ приложения и платформи, разработване на неинвазивни методи за профилактика и дистанционен мониторинг в извън болнична среда.  Стремежът на  иноваторите - учени и производители - когато прилагат нови технологии за електронно здравеопазване е да се  повиши ефективността на обслужване, да се гарантира достъпност на услугите и да се осигури по-добро качество на живот.

България се нуждае от съвременни решения в областта на електронното здравеопазване, съобразени с обществените потребности. Чрез поредицата от семинари, които Сокетс ще организира се надяваме да допринесем към тази амбициозна задача, от която държавата ни има огромна нужда.

Facebook icon
Twitter icon