ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ЛАБОРАТОРИЯ SocKETs

18.05.2022

На 13 май 2022 в присъствието на учени, представители на бизнеса и граждани, в София Тех Парк се проведе третият, заключителен, семинар на Лаборатория SocKETs на тема Принос за устойчива и ефективна здравна система в България

Проф. Албена Вуцова запозна участниците с резултатите от предходните два семинара и с очакванията към този семинар на лаборатория SocKETs. Г-жа Анета Пиперкова от Българската асоциация за персонализирана медицина, представи изследването  Социално-етични аспекти на гражданското участие в дигиталната трансформация на здравните грижи.

Основна задача на семинара бе да бъде формулирано предложение за организация на дигитално здравеопазване. За целта участниците формираха три групи – Бизнес, Образование и Болнична система – т.е. влязоха в ролята на различни представители на иновационната система. Предложенията на всяка група бяха обсъдени и бе изготвена общо Предложение за дигитално здравеопазване на участниците в семинара. Бяха предложени следните основни форми за участие на граждани и експерти в дигиталната трансформация на здравеопазването:

  • Образоване и разпространяване на информация; Комуникация с ключови фигури, участващи в процеса на обучението; Участие в дискусионни групи; Участие за създаване на правила; участие в дискусиите на Лаборатория Сокетс.
  • Тестване и използване на продуктите, създадени в резултат на дигиталната трансформация.
  • Разработване и управление на проекти, свързани с приоритетите на дигиталната трансформация, етични правила и регулаторна рамка за въвеждане и управление на дигитално здравеопазване.

Беше обсъдено и бъдещето на лаборатория SocKETs. ЦИА предложи да създаде платформа за обмен на инициативи и предложения. Участниците изразиха готовност да се включват с идеи, конкретни дейности и онлайн ресурси. Беше споделена и идеята на проекта за подготвяне на изложба, която да проследи работата на лабораторията и да представи постижения на ключовите технологии в областта на здравеопазването. Изложбата би повишила познанието за потенциала на ключовите технологии за решаване на обществени предизвикателства. Тя би спомогнала за  споделяне ценностите на обществената ангажираност и би мотивирала посетителите да допринесат за иновационния процес.

Facebook icon
Twitter icon