ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ БИЗНЕС - ПОЛИТИКА - ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15.11.2019

На 26.11.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в Голямата заседателна зала на Българската търговско-промишлена палата, първи етаж, ул. Искър № 9, 1058 София ще се състои втората дискусия  по проекта на Центъра за изследвания и анализи  Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България в рамките на Оперативна програма Добро управление. Темата на дискусията е  БИЗНЕС-ПОПИТИКА-ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.

На срещата ще представим

  • Резултатите от дискусията от първата кръгла маса,  проведена през юни  2019 г.;
  • Проект за механизъм и инструменти за обратна връзка между бизнеса и органите, които правят политиките в областта на висшето образование;
  • Основни елементи от сегашния етап на разработка на Интернет портал, като част от механизма за обратна връзка между целевите групи..

Срещата е организирана отново във формат „кръгла маса“ и е част от  поредицата подобни събития за  срещи и обсъждане, които ще се проведат  до приключване на проекта през 2020 година. А целта ни е, в резултат на обсъжданията и на широкото участие,  да изградим добре функционираща мрежа за обмен на информация, мнения и идеи на основата на по-добър механизъм  за връзки между експерти на целевите групи (бизнес, университети, неправителствени организации, политически органи). Тази мрежа би могла да съветва  и насочва политиките в областта на висшето образование, така че да се повиши квалификацията на завършващите студенти и се подобри качеството на  пазара на труда у нас.  

Нашите предложения за механизъм и инструментариум можете да намерите тук. Вижте и краткия преглед на препоръките от първата кръгла маса и списък на предлаганите добри практики.

Ако това Ви интересува, включете се  в обсъждането с идеи и нови предложения за механизъм и инструменти за обратна връзка от бизнеса към политическите органи и университетите.

За потвърждение на участието Ви, лично или на Ваш представител, моля използвайте регистрационната форма, която Ви молим да попълните.

Вашите потвърждения очакваме до 22 ноември 2019.

За въпроси, свързани с регистрацията и дискусията, моля свържете се с Цеца Ангелова (0887 713 930) или  ни пишете на association.cra@gmail.com. На тези адреси може да споделите идеи и нови предложения за механизъм и инструменти за обратна връзка от бизнеса към политическите органи и университетите.

 

Facebook icon
Twitter icon