ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ СЕМИНАР НА ЛАБОРАТОРИЯ SOCKETS

07.02.2022

Ако имате гражданска позиция, свързана с новите технологии в здравеопазването.

Ако желаете да предложите идея, да направите препоръка, да изразите опасения и очаквания.

Ако искате да участвате в дискусия за иновациите в здравеопазването в съзвучие с вашите нужди, участвайте в семинара Съпричастност на гражданите за развитие на електронното здравеопазване в България

Семинарът се организира от Център за изследване и анализи, в рамките на проект SocKETs (Участие на гражданите в приложенията на новите технологии); разгледайте сайта ни за повече подробности!

Очакваме всеки дошъл на семинара да сподели идеи, очаквания, притеснения, препоръки, свързани със създадени и/или действащи  иновативни продукти и системи, които все повече намират приложение в здравеопазването: напр. уреди за дистанционен мониторинг, платформи за медицинска консултация.

Очакваме да споделите очакванията си, доверието или опасенията си от преминаването към електронно здравеопазване, достъпността на електронните услуги, има ли социално-етични проблеми, които ви тревожат.

Очакваме да се включите в дискусиите и обсъждането на примери , които ще заемат по-голямата част от семинара.

Всички участници - граждани и представители на технологични компании, иноватори и учени - ще се опитаме да намерим общи идеи и да направим общи препоръки, с които да подобрим съществуващи или да предложим нови приложения, системи или продукти за по-добро модерно здравеопазване. Ще обсъдим нови дейности/инструменти, които да стимулират гражданите да участват в промишлени разработки, свързани с новите технологии в здравеопазването.

В дневния ред предвиждаме и представяне на базовите технологии и техните приложения в здравеопазването, както и пояснения и примери за ангажиране на обществото или участие при създаването на нови технологии и продукти

Поканата за участие и предлаганите теми за дискусия изтеглете от ТУК!

Изисква се, всеки желаещ да участва, да се регистрира предварително на следния линк: https://forms.gle/uWXV73yoMnEwHuNk6

Регистрацията е отворена до 20 февруари 2022.

Датата на семинара е 25 февруари (петък) 2022, времетраене 4 часа, начало 14.00 часа.

Място на семинараСофия тех парк, сграда Инкубатор, зала „The Venue“.

Предвиждаме кафе-паузи и закуски.

Достъпът става след представяне на сертификат за ваксиниране или равностоен документ. Възможно е преминаване към онлайн събитие, ако обстоятелствата го наложат.

Очакваме вашата регистрация и предложения. До скоро!

За въпроси: Ц. Ангелова, ЦИА, tzetza.angelova@abv.bg

 

Facebook icon
Twitter icon