ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТЪТ CAST – CAPACITY BUILDING FOR SUCCESS – FOSTERING YOUTH PROFESSIONAL REALIZATION AND EMPLOYABILITY

15.02.2023

На 03 февруари, с участието на младежи от всички страни- партньори и  представители на заинтересовани организации, се проведе заключителната конференция по проекта CAST - Споделяне на знания при изграждането на капацитет по програма МЛАДЕЖ (Knowledge Value Sharing in YOUTH Capacity Building). Въпреки трудностите, породени от Ковид  и последвалите икономически трудности, всички предвидени дейности бяха успешно приключени.

Един от най-значителните приноси на ЦИА за проекта е изграждането и поддържане на електронна платформа за обучение. Публикуваните материали включват презентации, задачи за решаване, видеоматериали от проведените дейности с и за младежи, и библиотека с помощни материали – всички посветени на предприемачеството и кариерното развитие.

Разгледайте платформата на: http://edu.b-smart.tech/moodle/. Тя ще ви помогне да прецените професионалните си компетенции и изисквания, и да изберете подходяща за Вас работа.

Facebook icon
Twitter icon