наука

05.06.2023
Обучението на учители беше още една от продължаващите дейности на проекта SEARCH (Хоризонт Европа на ЕС, договор №: 101061187). Целта е да се актуализират методологиите на преподаване, да се споделят добри практики и да се работи в съвместна мрежа от учители и учени. Чрез интегриране на STEM дейностите в учебната програма,...
06.01.2022
Представяме ви библиотеката на ЦИА. Тук са събрани, и ще се добавят и обявяват,  материали от проучвания, анализи, мнения, статии, презентации, изготвени  от екипи на Центъра или съвместно с външни експерти, които са резултат от работата ни по национални и международни проекти. Голяма  част от  материалите...
18.05.2021
По традиция ЦИА участва в  поредния XI-ти Софийски фестивал на науката, който се проведе на 15 и 16 май 2021 г. в София Тех Парк. Центърът представи всички национални и международни проекти, по които работи, както и резултатите от дейността си.За повече подробности, вижте сайта на Британския съвет...
25.05.2014
Обзорът на иновативните практики за комуникация на науката в България е изработен със средства по проект SEE Science „Boosting Innovation throught Capacity Building and Networking of Science Centres in the SEE region” SEE/B/0048/1.3/X, дейност 5 - Sustainable SEE cooperation of SCs for increased awareness on the...
Subscribe to наука