НАШАТА БИБЛИОТЕКА

06.01.2022

Представяме ви библиотеката на ЦИА. Тук са събрани, и ще се добавят и обявяват,  материали от проучвания, анализи, мнения, статии, презентации, изготвени  от екипи на Центъра или съвместно с външни експерти, които са резултат от работата ни по национални и международни проекти. Голяма  част от  материалите са посветени на новите подходи в образованието на младежи и деца при подготовката им като пълноценни участници в  нашето общество.

Всеки материал ще бъде обявяван отделно, с кратка анотация и линк към документа

Facebook icon
Twitter icon