Новини от Успех-за-всеки/Success4all

18.01.2018

След 3 месеца работа по проекта предлагаме:

  • Интелектуален продукт 01. Ръководство с добри практики за създаване на леснодостъпни уеб сайтове „Ръководство за всеки”. Ръководството разглежда успешни приложения на информационните и комуникационни технологии за постигане на включваща физическа среда и по-достъпно съдържание в образованието и обучението, както и техники които съответстват на нуждите на учащи с увреждания. Вижте тук.
  • Интелектуален продукт 0. Глобална методология „Успех за всеки”. Методологията служи за основа на създаването на инструментариум на електронния курс за обучение, но ще бъде използвана и за устойчивост на проекта в бъдеще - за нови проекти, които използват методи за включващо образование. Вижте тук.
  • Интелектуален продукт 03Ръководство с най-добри практики за изучаване на предприемачество. Ръководството съчетава в едно портфолио добри образователни практики по предприемачество, които са част от предишен опит на партньорите или са селектирани от други източници от Европа и света. Вижтe тук.
  • Постер „Успех за всеки” с основни данни за проекта. Вижте тук.

 

Пълните текстове можете да намерите и  на сайта на проекта: http://success4allstudents.eu/

Facebook icon
Twitter icon