Прес бюлетини на СПАРКС

02.08.2016

Проектът Спаркс е събрал 33 организации от 29 европейски страни, в който пан-европейската мрежа Ексайт е активен участник. Целта му е да  хвърли мост между науката, развиваща се изключително бързо, и обществото като създаде и представи интерактивна пътуваща изложба и организира над 230 съпътстващи дейности из целия Европейски съюз посветени на новостите в медицината и здравеопазването.

Науката се развива с неподозирана скорост. Мобилните технологии улесняват гражданите да извършват такива дейности като поставяне на диагноза или намиране на здравни съвети, които обичайно се решават от медицински персонал. Наборът от важни данни получавани за живота на хората предоставя безпрецедентна информация на правителства и компании за такива разнообразни области, каквито са както хранителните ни навиц, така и епидемиите. Развитието на изкуствения интелект създава безпрепятствена връзка между човека и машината.

Център за изследвания и анализи Ви представя редовните бюлетини на мрежата Ексайт на теми, свързани с изпълнението на Проект Спаркс:

 

Facebook icon
Twitter icon