ПРОМЕНИ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

30.10.2020

На основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-7/2020 г.)  Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10  ноември  2020 г. от 16:00 часа,вторник, в офиса на Сдружението на адрес:  бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 26 Б -  БАН, офис 208  София 1113   при следния ДНЕВЕН РЕД:

Общото събрание да протече при следния дневен ред:

1. Освобождаване на доц. д-р Боряна Дамянова като действащ член и избор на нов член на УС на Сдружението.

2. Текущи

 

 

Председател на УС проф. д-р Албена Вуцова

Извънредно съобщение

Предвид влошената епидемична обстановка в София днес, 30.10.2020 Управителният съвет на ЦИА (протокол УС-08/2020 от онлайн заседание на УС)  реши Общото събрание на Сдружението да се проведе дистанционно на съобщените дата и час: 10 ноември 2020, вторник, от 16 часа.

Всички членове на ОС ще бъдат незабавно уведомени по електронната поща за промяната и предизвикалите я обстоятелства и ще получат линк с покана за включване в платформата ZOOM

Пълномощни да се представят само от членове, които обективно не са в състояние да осигурят дистанционна връзка.

Протоколът от ОС ще бъде изпратен с  е-мейл до всички членове на Общото събрание за съгласуване. Съгласуването ще се извърши чрез обратен емайл, съдържащ ясно изразено съгласие с текста на протокола.

 УС предлага на ОС д-р Олга Георгиева Игнатова за нов член на УС.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Facebook icon
Twitter icon