В ПОДГОТОВКА НА КРЪГЛАТА МАСА - ОТЧЕТНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ДЕЙНОСТ 1

08.06.2019

Представяме ви отчетните материали,  подготвени от екипи на Центъра за изследвания и анализи и  на Агенция Глобъл Рисърч по Дейност 1 на проекта:

  • Анализ на нуждата от кадри за бизнеса. Прегледайте отчета и препоръките  на Глобъл Рисърч
  • Проучване на добри практики за обратна връзка от бизнеса към политико-правещите институции в областта на висшето образование. Прегледайте отчетите на експерт 1 и експерт 2,  и изводите и препоръките на експерт 1 и експерт 2  от Центъра за изследвания и анализи

Запознайте се с тях, надяваме се че ще ви бъдат полезни и ще провокират дискусия и идеи на първата кръгла маса по проекта!

 
 
Facebook icon
Twitter icon