Преподаването на история в мултикултурно общество - предизвикателства и модели

31.08.2015

Работни семинари на българските участници:

  • 01/09/2015. Обсъждане и одобрение на методиките за подбор на целеви групи и за провеждане на интервюта;
  • 06/10/2015.  Обсъждане и решение за включване на целева група от ученици за интервюта. Избрана е група от град Търговище, регион с смесено население, главно от български и турски етнически произход;
  • 12/11/2015. Обсъждане на резултатите от срещата в Осло;
  • 19/11/2015. Обсъждане и приемане на методика за подбор на целева група от ученици. Обсъждане и приемане на въпросник за провеждане на изследване сред учители по история;
  • 11/12/2015. Обсъждане и приемане на отчет за изследването сред учители и ученици. Обсъждане и приемане н препоръки въз основа на изследването. 
Facebook icon
Twitter icon