РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ CAST

13.05.2022

В периода 6-8 май тази година, в Букурещ се проведе поредната среща по проекта КАСТ, в който ЦИА е партньор. Проектът се финансира от Рамковата програма Еразъм+ като централизирана мярка. На срещата присъстваха, представители на всички партньори от консорциума: Черна гора, Босна и Херцеговина, България, Северна Македония, Албания, Румъния и Италия.

На срещата бяха обсъдени: възможни проблеми при младежката мобилност;  предстоящото тестване на платформата за обучение;  структурата и състава на целевите групи, които ще бъдат обучавани. Обсъден беше подборът на съдържание, като то следва да отговоря на търсените от проекта ефекти на пилотното обучение.

На работната среща бяха дискутирани и въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на следващите две работни срещи, на които домакин ще бъде ЦИА

Facebook icon
Twitter icon