документи

25.05.2022
Материали за Общото събрание на Сдружение Център за изследвания и анализи за отчитане на дейността през 2021 г. Заседанието се проведе на 03.06.2022 г. в офиса на Сдружението. - покана; - годишен отчет; -  протокол.  
Subscribe to документи