КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ FIT4FOOD2030

15.03.2019

На 5.03. Центърът за изследване и анализи организира работна среща, посветена на разработване на образователни модули за дейностите на Sofia CityLab. Те ще са насочени към ученици в основен и прогимназиален курс, както и  към професионалисти, които се интересуват от темата. Курсовете ще включват важни теми, с които се цели младите хора да бъдат по-добре информирани за храната, която ядат и как им влияе тя. В нея взеха учени и експерти от Софийски университет, Селскостопанска академия, както и учители от средни училища в София. Бяха направени  препоръки и конкретни предложения за съдържанието на няколко образователни  курса, свързани с хранителната система, които ще се тестват в реална среда.

ЦИА изказва сърдечна благодарност на всички колеги, които ни помагат и са съпричастни към тази тематика.

За повече информация - следете сайта на ЦИА, http://cra-bg.org и съобщенията във Фейсбук https://www.facebook.com/crabulg

Facebook icon
Twitter icon