Интрепид

11.05.2015

​Центърът за изследвания и анализи участва в Дейност TD1408 на COST (European Cooperation in Science and Technology) Интердисциплинарност при програмирането на изследвания и на етапите на финансиране  28/04/2015 - 27/04/2019.

Тази дейност цели създаването на международна мрежа от изследователски групи и лица, отговорни за изработването на изследователската политика от 22 европейски държави, за да допринесат за ефективно приложение на интердисциплинарността. Планирани са разнообразни дейности с обща цел да се постигне по-голяма ефективност и ефикасност на интердисциплинарните изследвания в Европа, така че да увеличи способността ни да посрещнем съвременните световни (предимно урбанистични) предизвикателства.
Общата цел на проекта е да създаде пространство, в което да се отразят възможностите за въвеждане на принципа на интердисциплинарност в при програмирането  и финансирането на на научните изследвания в следните етапи:

  • Дефиниране на политически програми и приоритети;
  • Изследователски програми;
  • Финансиране на процедури за набиране на проектни предложения;
  • Предварителни оценки и подбор;
  • Последващи оценки на резултати и въздействие.
Facebook icon
Twitter icon