ПОСЛАНИЦИ НА НАУКАТА 2022 - УЧЕНИ В УЧИЛИЩАТА

05.06.2023

Инициативата е част от проекта SEARCH (HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01 — European Researchers' Night 2022-2023) и се координира от ЦИА.

Идеята ни е. че една единствена Нощ на учените, един път годишно, макар и всяка година, не е достатъчна за представи какво представлява професията на учения. Посещенията на учени в училищата цели да разбие стереотипите за нея, да покаже привлекателните й страни, да покаже близостта между научното и художественото творчество, между науката и изкуството.

В изпълнението участваха три основни партньора на проекта - София Тех Парк, Русенската търговско-промишлена палата и Географ БГ, а Институтът по океанология - Българска академия на науките, Варна и Медицински университет, Пловдив бяха доброволни партньори. Всяка организация проведе училищни посещения в своя регион, подбра учените и училищата като даде предимство на такива в малки и отдалечени селища и с ученици от маргинализирани общности и/или с опасност от отпадане. Представени бяха 68 презентации в 58 училища с участието на 2642 ученика в часовете по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здраве и насочена към средните и гимназиални етапи на обучение.

Част от темите бяха посветени на стъклото - основната тема за 2022: Светлина и спектроскопия, Приложение на стъклото в растителни биотехнологии, География на стъклото, Светлина, светлинна енергия, запис на информация, фотография, цветове, бои, Регенерация на растението in vitro — от клетката до цялото растение, Растенията и тяхното значение за човешкия живот, Стъклото в растителната биотехнология; Дентална медицина и стъкло.

Други бяха свързани с морето и екологията: Химия на морето - Алкалност и ре; Морската вода — специфика и жизнена среда; В света на делфините; Събиране на зообентозни организми и демонстрация под микроскоп; Професията Океанолог, Водата като екологичен източник на енергия Амфибии, змии и сухоземни костенурки в България, Растителност и природни местообитания на България, Човешкият белег върху българската природа, Използването на дронове за прецизно земеделие, Градовете и интелигентните технологии.

Продължаваме и тази година! Вие сте учен и имате интерес към посещения на училища през 2023 г.? Свържете се нас - association.cra@gmail.com!

Facebook icon
Twitter icon