ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

03.12.2017

През 1992 г. ООН обяви 3 декември за Международен ден за хората с увреждания и оттогава той се отбелязва в много страни по света.Идеята е на този ден обществата да се мобилизират за оказване на подкрепа и за намиране на решения за интегриране на хората с увреждания в социалния живот и достъпът им до пазара на труда. Очаква се този ден да бъде отбелязан със събития и дейности, организирани от агенции на ООН, организации на гражданското общество, научни организации, бизнеса в сътрудничество с организациите на хората с увреждания. България е подписала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на 23 май 2007 г., с която държавите членки се задължават да осигурят прилагането на правата на човека и основните свободи и за хората с увреждания.

Темата, с която този международен ден се отбелязва тази година е Преминаване към устойчиви и включващи общества за всички с фокус върху приоритетите, включени в Програмата на ООН за устойчиво развитие с хоризонт 2030 г.

С проекта Success4All по програма Еразъм+, посветен на образованието по предприемачество и реализация на пазара на труда за млади хора на възраст между 18 и 30 години, Центърът за изследвания и анализи поставя ударението върху придобиването на предприемачески умения на тези млади хора. За целта в рамките на проекта се подготвя електронна платформа с курсове по предприемачество за хора с различни видове увреждания, за да им се даде възможност да станат независими предприемачи.

Facebook icon
Twitter icon