ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ТЕМА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ (2020 – 2022)

10.04.2023

 

                                                                                                                                                                                            

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0006 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие във втората дискусия от информационната кампания на тема Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)  по проект BG05SFOP001-2.025-0006 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област , изпълняван от Центъра за изследвания и анализи (ЦИА). по  Оперативна програма добро управление.

Дискусията  ще се проведе на 18.04.2023 г. от 14:00 часа в сградата на  Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, ул. Христо Смирненски  22,  гр. Костинброд.

На срещата ще бъдат представени резултатите и доклад от проучванията върху съдържанието, целите и дейностите на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022).

Предварителен дневен ред:

1. Мерки, дейности, индикатори и въздействие на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022) – анализ и препоръки.

2. Дискусия.

 

Регистрацията ще се извършва на място от 13:30 часа.

 

 

Facebook icon
Twitter icon