ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ 100%ТИ ЗАПОЧНА

100%ТИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
19.07.2018

Центърът за изследвания и анализи провежда информационна кампания озаглавена 100% ТИ. Тя се осъществява по Националната програмата за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта на Министерството на младежта и спорта. Информационната кампания цели превенция на всякакви форми на зависимост - наркотици, алкохол, тютюн, интернет активност, компютърни игри и други. Най–честите проблеми на хората от целевата група 15-29 г. са свързани с алкохолна зависимост, наркотична зависимост, зависимост към компютри и телефони, работа, пазаруване, телевизия, и др. Причините поради които хората от тази възраст изпадат в зависима позиция са различни. Понякога това произтича от социалната среда в която те се движат, отражение дават и различни психологически фактори. Понякога, съществува и генетична предразположеност.

За целите на проекта са изработени и се разпространяват аудио клипове, материали в печатни и интернет издания. Кампанията има за цел да покаже живота без зависимости, с акцент върху ценността и важността на всеки индивид. Изпълнението на кампанията ще даде гласност на проблема и ще спомогне за опазване на младите хора от това да изпаднат в ситуация на зависимост.

Facebook icon
Twitter icon