КРЪГЛА МАСА БИЗНЕС-ПОЛИТИКА-ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

03.12.2019

На 26 ноември 2019 г.  ЦИА организира втората  кръгла маса от  по проекта Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България. На поканата се отзоваха  42  представители на министерства, агенции, висши училища, НПО, социално-икономически партньори, бизнеса.  По темата БИЗНЕС-ПОЛИТИКА-ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА бяха представени обсъдените и допълнени по време на дискусията на първата кръгла маса констатации, препоръки и добри европейски и национални практики за гражданско участие при формулирането и мониторинга на политиките в областта висшето образование,  изготвени от експерти на Центъра и партньорът ни Глобъл рисърч. Представени бяха основните елементи на Портала за обратна връзка между целевите групи. Обсъдено бе и предложението на ЦИА за Механизъм и инструментариум за обратна  между бизнеса и институциите при разработване и прилагане на политики в областта на висшето образование. Предложенията на Центъра бяха подкрепени и допълнени от присъстващите. 

Одобрените материали можете да намерите тук:

Ако имате нови идеи, мнения и препоръки, пишете ни на association.cra@gmail.com

 

Facebook icon
Twitter icon