КРЪГЛА МАСА - ВРЪЗКИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС-ПОЛИТИКА В ЕВРОПА И У НАС

24.06.2019

На 17 юни 2019 г.  Центърът за изследвания и анализи организира първата кръгла маса от планираните дейности по проекта Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България.  По темата „Връзките висше образование-бизнес-политика в Европа и у нас“ бяха представени добрите практики за обратна връзка и предложенията за препоръки, изготвени от експерти на Центъра и партньорът ни Глобъл рисърч. На поканата се отзоваха  43  представители на министерства, агенции, висши училища, НПО, социално-икономически партньори, бизнеса. В дискусията бяха изразени  различни становища, включително и алтернативни.  Направиха се и разумни и градивни препоръки и предложения.  На тяхна основа Центърът и партньорът му ще предложат инструментариум за обратна връзка между бизнеса и институциите при разработване и прилагане на политики в областта на висшето образование, който ще бъде задълбочено обсъждан на следващите срещи.

Тази дискусия е първата стъпка към създаване на мрежа от представители на целевите групи, която ще ползва  постигнатите резултати. Считаме, че мрежата ще има възможност да влияе и насочва политиката по отношение на висшето образование в България и ще наблюдава нейното изпълнение. Резултатите от дейност й ще бъдат достъпни за широката общественост.

Всички материали представени и обсъждани на срещата, можете да намерите тук:  

 

Facebook icon
Twitter icon