Открит урок Съчетаване на целите на историческото и гражданското образование чрез обучение по история

12.05.2016

На 25 април 2016 г. в 56 СОУ „Проф. Константин Иречек“ в София, партньор по проекта, с успех премина планираният  открит урок  с ученици от Х клас и преподавателите Диана Илиева и Надежда Стойкова на тема Съчетаване на целите на историческото и гражданското образование чрез обучение по история. На урока присъстваха Валентина Стефанова и Николай Григоров от 8 СОУ „Арсени Костенчев“ – Благоевград и Нели Иванова и Нурджихан Сали от Гимназия „Васил Левски“ – Исперих и норвежките партньори Merethe Skaras  и Kristin Skinstad van der Kooij, г-жа Даниела Цонева,  представител на администрацията на Министерския съвет и екипът на проекта от Центъра за изследвания и анализи.

След открития урок участниците в проекта и учителите обмениха мнения и споделиха опит. Валентина Стефанова и Николай Григоров от 8 СОУ „Арсени Костенчев“  Благоевград представиха Иновативен модел за преподаване на история в мултикултурна среда (представители на българска и ромска общности). Нели Иванова и Нурджихан Сали от Гимназия „Васил Левски“,  Исперих  говориха за Урок в църква - Християнство и ислям-традиционни религии в българските земи (ЗИП История и цивилизация, 11 клас). Презентацията на норвежките партньори Merethe Skaras  и Kristin Skinstad van der Kooij беше на тема Предизвикателства и възможности при представяне на демокрацията чрез обратния пример на окупираната от нацистите Норвегия 1940-1945.

Facebook icon
Twitter icon