ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА CAST

26.07.2021

На 19 юли се проведе партньорска среща по проекта CAST – CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability, ръководен от фондация"PRONA", Черна гора. На срещата бяха обсъдени текущите проектни дейности, предстоящите задачи и бяха представени постигнатите резултатите до момента, включително подготвеният от всеки партньор подробен анализ за младежката безработица в съответната страна. За да идентифицират възможностите за обучение в сферата на предприемачеството и меки умения, членовете на проектния екип ще търсят становища на различни местни организации.

Следете сайта ни за нови подробности по проекта..

Facebook icon
Twitter icon