Предстои ново събитие по проекта

27.04.2016

Предстои ново събитие по проекта Преподаване на история в мултикултурно общество – предизвикателства и модели. На 17 май 2016 г. ще се проведе дискусия на кръгла маса  ПРЕПОДАВАНЕ НА ИСТОРИЯ И КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ, с  три модула:

  • Историческа памет и преподаване в училищата.
  • Интеграция и модели за преподаване.
  • Гражданско образование и историческо образование.
Facebook icon
Twitter icon