ПРОЕКТ CAST - СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

01.06.2021

На 26 май беше проведена работна среща между всички партньорски организации, на която се обсъдиха предстоящи задачи и първите стъпки за изпълнение на поставените цели по  проект CAST – CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability,  финансиран чрез програма Еразъм +, в който центъра участва.

Проектът е насочен към справяне с проблемите на  младежката безработица в региона.  Ще бъдат разработени смесени учебни курсове, които ще подготвят младите хора да започнат професионалната си кариера в съответствие с препоръките на работодателите и техния собствен профил за отворена и текуща квалификация и личностно развитие.

ЦИА и останалите партньори:

  • FONDACIJA ZA PROMOVISANJE NAUKE "PRONA", Черна гора
  • ASOCIATIA PRO GLOBAL SCIENCE ASSOCIATION, Румъния
  • FORTES IMPRESA SOCIALE, Италия
  • GAUSS INSTITUTE - FOUNDATION FOR NEW TECHNOLOGIES, INNOVATIONS AND KNOWLEDGE TRANSFER, Северна Македония
  • QENDRA PER PROMOVIMIN E KONKURRUESHMERISE, Албания
  • UDRUZENJE - DRUSTVO ZA ISTRAZIVANJEI RAZVOJ, Босна и Херцеговина
  • UDRUZENJE GRADJANA OSVEZENJE, Сърбия

 се стремят към успешна интеграция на младежки асоциации, академични среди, публични институции, бизнес и други заинтересовани страни, за да подпомогнат за развитие на уменията на младите хора и по-добрата им пригодност за пазара на труда.

За повече информация, следете сайта ни.

Facebook icon
Twitter icon